پیام مدیر کل
اولین قدم در اقتصاد مقاومتی باید از سر سفره ها و از منازل برداشته شود.
   اسراف نکنیم.
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل املاک چگونه است؟  
 


.
.


.