نظر سنجی
عملکرد معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • مدیر کل املاک ( علیرضا داستان )
  • معاون ( علی اکبری )
   • رئیس اداره تفکیک اراضی اداره کل املاک ( علی اکبر غفاری )
    • کارشناس مسئول ثبت اسناد و املاک ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس اسناد و مدارک ثبتی ( )
    • کارشناس ثبت اسناد و مدارک ( )
    • کاردان املاک ( )
   • رئیس اداره آزادسازی وارزیابی و بهینه سازی املاک ( غلامرضا احمدی )
    • کارشناس مسئول آمار وبانک اطلاعاتی املاک ( )
    • کارشناس اطلاعات املاک ( سهیلا شیخ نجفی )
    • کارشناس شهرسازی ( )
    • کارشناس مسئول اسناد و مدارک ثبتی ( )
    • کارشناس اسناد ومدارک ثبتی ( عابد صمدی )
    • کارشناس اسناد و مدارک ثبتی ( )
    • کارشناس مسئول مالی و بانک اطلاعات املاک ( مهین قریشی )
    • کارشناس مسئول بهینه سازی املاک ( )
    • کارشناس عمران(مامور بازدید) ( محمدتقی آهنگریه )
    • کارشناس اقتصادی ( )
    • کارشناس املاک ( )
    • کارشناس ممیزی املاک ( سمیه محصل افشار )
    • کارشناس نقشه برداری ( رضا روشنی , قاسم رحیمی فرد )
  • مسئول خدمات اداری ( )
  • کارشناس حقوقی ( مینا سعادتمند هاشمی )