نظر سنجی
عملکرد معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397     |     کد : 783

مسیرگشایی باند کندرو جاده تهران

پیشرفت 75 درصدی آزادسازی املاک واقع درمسیرگشایی باند کندرو جاده تهران

شهردار منطقه 5 تبریز گفت: برای تملک 16 هزار متر مربع از املاک واقع در مسیر گشایی باند کند رو جنوبی جاده تهران 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

5555.JPG

شهردار منطقه 5 تبریز گفت: برای تملک 16 هزار متر مربع از املاک واقع در مسیر گشایی باند کند رو جنوبی جاده تهران 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش شهریار، میرعلی اصغر نساج با اعلام این مطلب افزود: مسیر گشایی باندهای شمالی و جنوبی جاده تهران به عنوان مهمترین ورودی شهر تبریز نقش مهمی در ساماندهی این مسیر دارد.

وی با بیان اینکه مسیرگشایی باند شمالی جاده تهران با 100 میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسیده اظهار داشت: باند جنوبی نیز طبق زمانبندی در حال اجرا است.

نساج به اجرای همزمان تملک املاک واقع در مسیرگشایی و عملیات عمرانی اشاره کرد و گفت : تا کنون از 53 ملک واقع در مسیرگشایی با مالکین 40 ملک با 16هزار متر مربع مساحت توافق صورت گرفته است.

شهردار منطقه5 اعتبار هزینه شده برای این تعداد از املاک را 200 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: تملک کل املاک واقع در مسیر پروژه با 18500 متر مربع مساحت 250 میلیارد ریال هزینه دارد.

وی با اشاره به اینکه عملیات زیرسازی و جدول گذاری مسیر گشایی پروژه به پایان رسیده، به تعامل با شرکتهای خدماتی جهت جابجایی و توسعه شبکه ذکر کرد و گفت: شرکتهای خدماتی اقدام به جابجایی و توسعه شبکه واقع در مسیر باند کندرو جنوبی جاده تهران کرده اند.


سهیلا شیخ نجفی