واحد سازمانی
سهیلا شیخ نجفی
نام کارمند :سهیلا نام خانوادگی:شیخ نجفی
سمت سازمانی :کارشناس اطلاعات املاک شماره تماس :
مدرک تحصیلی:لیسانس دانشجوی کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:صنایع

گرایش: برنامه ريزي و تحلیل سیستم ها