واحد سازمانی
علی اکبر غفاری
نام کارمند :علی اکبر نام خانوادگی:غفاری
سمت سازمانی :رئیس اداره تفکیک اراضی اداره کل املاک شماره تماس :
مدرک تحصیلی:دیپلم

رشته تحصیلی:حسابداری