نظر سنجی
عملکرد معاونت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
تاریخ : يکشنبه 26 اسفند 1397     |     کد : 790

عملکرد یازده ماهه سال 97

عملکرد یازده ماهه سال 97 اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز

مدیر کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز بیان کرد: عملکرد یازده ماهه سال 97 اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز بیش از بودجه مصوب سال 97 تحقق یافت.

مدیر کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز بیان کرد: عملکرد یازده ماهه سال 97 اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز پیش از اتمام سال بودجه مصوب سال 97 تحقق یافت.
وی افزود: در راستای تلاش روزافزون کارکنان اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز درآمدهای نقدی و غیر نقدی این اداره کل برای سال 97 به میزان 112 درصد بودجه مصوب سال 97 تحقق یافته است که نشان دهنده عملکرد خوب همکاران این اداره کل در راستای تامین بودجه مصوب شده است.
وی همچنین افزود: درآمد های نقدی از موارد حق کارشناسی، حق الاجاره سرقفلی، فروش سرقفلی و رضایت مالکانه این اداره کل طبق بودجه مصوب 30/030/000/000 ریال می باشد که درآمد این اداره کل به میزان 58/621/761/542 ریال معادل 195/21 درصد افزایش یافته است.
و درآمدهای غیر نقدی محل فروش اموال غیر منقول طبق بودجه مصوب 160/000/000/000 ریال می باشد که درآمد این اداره کل به میزان 154/428/488/000 ریال معادل 96/52 درصد بودجه مصوب می باشد.
وی ادامه داد: کل بودجه مصوب اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز برای سال 97 به مبلغ 190/030/000/000 ریال می باشد که طبق درآمد های حاصله در مجموع به میزان 213/050/249/542 تحقق یافته که معادل 112/11 درصد بودجه مصوب می باشد. وی ابراز امیدواری کرد که بودجه مصوب سال 98 نیز با تلاش های کارکنان این اداره کل همانند سال 97 به طور کامل تحقق یابد.


PDF چاپ چاپ